Projects

We are working on


// Courses

Online learning center

We are providing professional and curated learning material online via effectice tools and engaging methods.


// Solutions

Customised software solutions

We bring together the perfect combination of analytical thinking, extensive experience in project management and technical skills for software development.


Dizainas LT NR. Nr. S-03.3.1-LVPA-K-838-01-0130

UAB "Meta group" 2017m rugsėjo 30d. įgyvendino projektą „Produktų ir paslaugų patrauklumo didinimas“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA).

Parama įgyvendinama pagal „Dizainas LT“ priemonę, yra finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Įmonės klientai patys mokosi užsienio kalbų naudodamiesi tam specialiai sukurtais ir skirtais tinklalapiais anglu24.lt ir vokieciu24.lt. Pagal klientų atsiliepimus ir sistemos naudojamumo bei vartotojų analizę buvo nustatyta, kad tinklalapiai, kuriais teikiamos paslaugos yra nepatogūs kasdieniniam naudojimui, nerandama pakankamai ir greitai informacijos, išdėstymas yra neefektyvus. Įmonė nori pakeisti tinklalapių veikimo schemą, kad klientui paslauga būtų suteikiam efektyviau, ir kartu pakeisti jos dizainą. Paslaugos dizaino keitimas apima naują paslaugos teikimo schemą, padedančią verslui teikti (vartotojui gauti) paslaugas efektyviau. Numatoma keisti tinklalapių dizainą, t.y. keisti formą, išvaizdą, technines, eksploatacines ir kt. charakteristikas.Taip pat atlikus įvertinimą nustatyta, jog sistemos aplinka neatitinka metodinių rekomendacijų kuriomis remiantis yra nustatoma kaip turi būti kuriamos ir vertinamos neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms pritaikytos interneto svetainės. Įmonė nori pakeisti tinklapių dizainą ir veikimo schemą, kad paslauga klientui būtų teikiama efektyviau ir atitiktų E.Įtraukties reikalavimus (http://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/e-itrauktis). Keičiami dizaino sprendimai turi remtis klientų atsiliepimais, naudojimo analize, rekomendacijomis ir metodika patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" ir pasaulinio saityno konsorciumo parengtoms Interneto tinklalapių turinio prieinamumo rekomendacijomis (angl. Web Content Accessibility Guidelines).Projekte originaliais gaminių (paslaugų) dizaino sprendimais yra sprendžiamos tokios socialinės problemos, kaip senėjimo, neįgalumo, socialiai pažeidžiamų grupių poreikių tenkinimo. Projekto įgyvendinimas turės teigiamos įtakos tikslinėms grupėms.

Inočekiai LT NR. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-139

UAB "Meta group" 2013m balandžio 30d. kartu su VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla įgyvendino tris mėnesius trukusį projektą „Ilgalaikės prekės ženklo strategijos sukūrimas internetinei mokymo platformai“, kurį iš dalies finansavo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Projekto metu buvo atliktas vartotojų tyrimas, surinktų duomenų analizė, tikslinės grupės apklausa ir suformuluotos bendros rekomendacijos dėl prekės ženklos strategijos ir marketingo komunikacijos veiksmų. Pasiekti rezultatai padės UAB „Meta group“ efektyviau komunikuoti su klientais ir prisidės prie įmonės konkurencingumo.